Takläggare – Rope access – Papptak – Sedumtak – Takläggning Stockholm

Taksäkerhet

TAKSÄKERHET
För att bereda sig ett säkert tillträde till-, samt säkert arbeta på ett tak behöver vissa anordningar vara installerade på taket. Vilka anordningar regleras i Boverkets byggregler och beror på fasadhöjd, taklutning samt vilken typ av arbete som ska utföras. Vi kan genom en besiktning av taket, avgöra vilka säkerhetsanordningar som ska finnas, vilka som finns och vilka som bör kompletteras. Vi utför även montering av dessa detaljer på tak av papp, tegel eller plåt.

Exempel på taksäkerhet är gångbryggor, takstegar, snörasskydd, livlinefästen, och staket.

Vi utför även kontroll och service på rökluckor.

Haren

Flemmingsberg