Takläggare – Rope access – Papptak – Sedumtak – Takläggning Stockholm

Klättringsarbeten

Rope access, Höghöjdsarbeten, Fasadklättring, Vertikala arbeten, Industriell klättring, Arbetsklättring, Reparbeten, Klättringsarbeten i Stockholm. Metoden har många namn.

Vi använder klättring som arbetsmetod, vilket möjliggör enkelt, snabbt och säkert utförande av jobb på svåråtkomliga platser vid industriunderhåll och fastighetsservice. Metoden innebär minimalt med störningsmoment för omgivningen och används med fördel då man vill slippa eller inte kan bygga ställning eller använda skylift. Oftast är klättring dessutom ett mer ekonomiskt alternativ till andra metoder då det oftast inte innefattar tidsinhyrd utrustning.

Arbeten som vi kan utföra med klättring kan vara:

  • Montage, service och inspektion på exempelvis silos, stålkonstruktioner, broar, skorstenar och fasader
  • Putslagning eller fogning på fasader och fasadelement
  • Fasadtvätt eller fasadmålning
  • Fönstertvätt eller målning och fogning av fönster och fönsterbleck
  • Rostskyddsmålning eller inspektion på broar och stålkonstruktioner
  • Röjning av snö och istappar från byggnader och broar
  • Målning av branta tak
  • Byte av stuprör och hängrännor
  • Underhåll så som rensning av smuts och grenar efter fåglar
  • Nedtagning av klätterväxter

Ofta glöms mindre arbeten vid större entreprenader och behöver åtgärdas efter att byggställningen har demonterats. Detta görs med fördel med vår metod. Vi utför klättringsarbeten i hela Stockholms län och kan dokumentera arbetet med bilder, film och protokoll.

Klättring

StEriksgatanl