Takläggare – Rope access – Papptak – Sedumtak – Takläggning Stockholm

TJÄNSTER

 

- Högst kvalitet
- Trygg personal
- Smidig hantering

Oss ringer du när du vill ha tjänster inom:

Takläggning (service, omläggningar och nyproduktion av papptak och sedumtak)
Taksäkerhet (snörasskydd, gångbryggor, takstegar, rökluckor)
Klättringsarbeten i rep på fasad (istappsröjning, putsskador, stuprör osv.)
Snö och isröjning (tak, fasad och mark)